تاريخ روز : پنجشنبه 09 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گسترش صنایع روی ایرانیان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


 *دریافت و چاپ حق تقدم خرید سهام*


سهامداران گرامی می توانند از طریق لینک زیر با درج کد بورسی، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت و چاپ نمایند.
جهت ورود سهامدارن :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 

3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است  


                                  سامانه پیغامگیر امور سهام گروه صنعتی و معدنی زرین :         25902902-021

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی