تاريخ روز : جمعه 10 آذر 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت زرین معدن آسیا

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

   سهامداران محترم  

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت زرین معدن آسیا  نخواهد بود.


 
جهت ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شما سهامدارمحترم تکمیل اطلاعات ارتباطی الزامی باشد.  جهت ورود سهامدارن :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 

3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است  


                                  سامانه پیغامگیر امور سهام گروه صنعتی و معدنی زرین :         25902902-021